خاطرات مدرسه ی ما
 

سلام بچه ها .من و که میشناسین.من تتتتیییییییینننننناااااام

امروز می خوام یه خبر بد بهتون بدم.نمیدونم شنیدین یا نه ولی مثل اینکه قرار شده با ساختن سد سیوند آرامگاه جد بزرگوارمون و واقعآ سازنده ی ایران و سرمایه گزار این مملکت زیر آب بره.شما میتونین این حرف و قبول کنین؟

به من که خیلی برخورد امیدوارم شما هم با حمایتتون از این کار جلوگیری کنین.اگه همین جوری پیش برن ایران عزیزمون زیر سم الدنگ هایی مثل ... از بین خواهد رفت.لطفآ با کامنت هاتون از من و کسانی که با نظر من موافقند حمایت کنین.

پارسیان اصیل برگ زرینی از تاریخ امپراطوری ایران بزرگ به دست وارثان تمدن بدون هویت تازی در خطر انهدام قرار گرفته.آرامگاه کوروش بزرگ پدر واقعیه ایران آریایی با ساخت سد سیوند به زیر آب خواهد رفت.حد اقل برای یک بار هم که شده برای اثبات تاریخ پر افتخار ایران پارسی و برای اثبات بودن خود به این ننگ تن در ندهید.متحد شوید و نگزاریدبا ما و فرهنگ اصیل ما اینگونه بازی کنند.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥ - ***باران و تینا و مرضیه***