خاطرات مدرسه ی ما
نميخوام آخرين پست باشه مگه زوره !!!!!!

سلام بچه ها

بالاخره امتحانامون تموم شد

چندتا خاطره مونده که آلان میگم بعد خاطرات شما توی دوران مدرسه تونو مینویسیم که البته نیازمند یاری شماست

 

معلما معمولا یه صندلی دارن که جلوی تخته سیاه میزارنو میشینن روش ، ماهم از این مسئله سوء استفاده کردیم . حالا چه طور؟

روی تخته سیاه درست پشت سره معلم دو تا گوش خر میکشیدیم و وقتی که معلم میومد روی صندلیش مینشست ، اون گوشا دقیقا میفتادن در دو طرف سرش و ببخشیدا ولی معلممون عین خوده خر میشد. ما شاگردا هم هی کروکر میخندیدیم ولی اون بیچاره ی از همه جا بی خبر نمیفهمید .

 

یه بار یکی از معلمامون که خیلی حواس پرتی داشت میخواست ازمون امتحان بگیره ، یعنی از همه کلاسا گرفته بود الا کلاسه ما و اون روزم نوبت ما بود . که من برگشتم گفتم : ببخشید خانوم برگه هامونو صحیح کردین ؟

دبیر بیچاره ی حواس پرته ما هم فکر کرد از ما امتحان گرفته !!!!!! گفت : نه هنوز برگه هاتونو صحیح نکردم ولی به زودی میارم براتون !!!!!!! چند روز بعد که میخواست برگه های امتحانای ندادمونو بهمون بده ؛ گفت  : بچه ها من نمیدونم چرا هرچی میگردم برگه های شما رو پیدا نمیکنم !!!!! شاید گم کرده باشم !!!! ما هم گفتیم : نه خانوم شما برگه های مارو دادین ، خیلی وقته ، جلسه ی پیش دادین . !!!!! بازم اون بیچاره باور کرد!!!! وقتیم خواست نمره های اون امتحانه به اصطلاح گرفته شده رو بزاره تو دفترش ، هرکی یه نمره کذایی که تا حالا تو خوابم نگرفته بود میگفت !!!!!! مثلا شاگرد مردوده کلاس 15 گرفته بود .!!!!!

 

راستشو بخواید مسئله زیراب زنی تو کلاسه ما خیلی رونق داره ، یه نمونش همین آخرین جلسه ی فیزیک بود که کینگ کنگ داشت از تینا سوال میپرسید ، بعد دبیر ماه فیزیکمون خانوم سبزی برگشت گفت : المیرا خودتو خسته نکن تینا نمیتونه حرف بزنه دهنش پره ( خانوم سبزی زیراب تینا رو زد ، آخه تینا داشت چیپس میخورد )

چند دقیقه بعد که منم داشتم گوجه سبز میخوردم سره کلاس ، نیلوفر ( یکی از بچه ها که جلوم بود ) بلند به من گفت : باران تو هم هی گوجه سبز بخور !!!!    دقیقا همون موقع آیدا هم بلند داد زد گفت : نیلوفر(همون جلوییم ) تو هم هی گوجه سبزتو زیر میز قایم کن به ما نده !!!!!!! 

خلاصه در عرض چند دقیقه همه بچه های کلاس از گوشه کنار زیراب همو زدن که خیلی هم حال داد !!!! یادمه حتی یه بار زیراب یکی از معلمارو زدیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦ - ***باران و تینا و مرضیه***